علوم اجتماعی سراب
مطالب درسی وآموزشی علوم اجتماعی راهنمایی 

                                                                                                

به نام خدا

فعالیت های تکمیلی تاریخ سال سوم راهنمایی                                   

درس اول                                                                                                                

آثارونتایج سیاسی ومذهبی حکومت صفویان رابر ایران در5سطر توضیح دهید.                                                            

تشکیل دولت صفوی درسال907 هجری قمری که خود حاصل تطور و تحولات تاریخی ایران بعد ازسقوط دولت عظیم ساسانیان درسال 16 هجری بود ،برای ملت ایران دو دستاورد مهم داشت: یکی اینکه صفویه بعد از880 سال دست بدست شدن کشورمان دردست بیگانگان استقلال سیاسی کشورمان را فراهم کردند. دوم مذهب شیعه را از انزوا خارج کرده، مذهب رسمی ملت ایران قرار دادند.                                                     

درس دوم

برداشت و تحلیل خود را از اوضاع علمی، فرهنگی و هنری ایران در دوران صفویه با توجه به جدول صفحه 18 بیان کنید:

این مورد قبول است که درعصر صفویه فرهنگ وتمدن ایران شکوفا شد،معماری ونقاشی ابتدا مکتب تبریز بعدها مکتب اصفهان بوجود آمد. معماری،هنر،نقاشی و فلسفه پویا شد. اما ادبیات سیر نزولی گرفت، فضای اندیشه تنگ تر شد. اگر چه مساجد شهر توسعه یافت و عالمان دین عزت یافتند ولی بیشتر این شکوفایی در پایتخت صفوی مشهود بود تا دیگرنقاط کشور.

درس سوم

موقعیت  واوضاع سیاسی- نظامی ایران دردوران افشاریه وزندیه رابا دوران صفویه مقایسه کنید:

دوره افشاریه تا مرگ نادر دوره اقتدار سیاسی، نظامی و توسعه جغرافیایی ایران حتی نسبت به دوره صفویه است اما به دلیل لشکرکشی مداوم نادر و هزینه سنگین آن منجر به اخذ مالیات های سنگین از رعایا می گردد. از حیث اقتصادی عمرانی، هنری، علمی و رفاه کلی عصر انحطاط محسوب می گردد. شورش های روستائی و عشایری و نارضایتی ملی را بدنبال دارد و عرصه را بر نادر تنگ تر می کنند.

عصر زندیه از سال 1173 تا 1193 در دوران کریم خان به عنوان دوره آرامش، تقریباً رفاه عمومی و تثبیت اوضاع سیاسی و اجتماعی محسوب می شود ولی مستعجل بود.

درس چهارم

تحولات علمی، اقتصادی و سیاسی- اجتماعی اروپا را در قرون جدید در چند سطر خلا صه کنید:

علمی: پیشرفت علوم تجربی و توسعه اختراعات

اقتصادی: انقلاب صنعتی، توجه به مناطق دارای مواد اولیه صنعتی یا بازار مصرف – اسپانیا وپرتغال اولین کشورهای استعمارگر

اجتماعی - سیاسی:1- حکومت سلطنت مشروطه در انگلستان       2- انقلاب کبیر فرانسه

3- استقلال آمریکا از سلطه انگلستان                                   4- ضعف عثمانی و از دست دادن قلمرو       

درس پنج

-هدف ها و اقدامات استعماری دولت های انگلستان، روسیه و فرانسه را در ایران (دوران سلطنت فتحعلی شاه)

دسته بندی و مقایسه کنید:

فتحعلی شاه  زمانی در ایران به قدرت رسید که رقابت بین قدرت های سه گانه اروپایی ،1-روسیه که از درون خانه اش را گشاد می کرد. 2- فرانسه آرزوی دست یابی به هند را داشت. 3- انگلستان که با چنگ ودندان از مستعمراتش درمقابل روسیه و فرانسه دفاع می کرد، درجریان بود شاه ایران و اطرافیانش از اوضاع جهان و مطامع اروپائیان در جهت بدست آوردن مواد خام ارزان و دردست داشتن بازار هیچ اطلاعی نداشتند. لذا نا آگاهانه ایران زمین بازی استعمار کشورهای اروپائی قرار گرفت و چون قواعد بازی را بلد نبود در این قمار بشدت باخت.

ادامه دارد ...

 منبع گروههای آموزشی استان

[ یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ ] [ 9:42 ] [ جاويدحيدرنسب ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ